Політика конфіденційності


Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт mono-catalog.com, може отримати про Користувача під час використання офіційного сайту
, програм та продуктів mono-catalog.com.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація офіційного сайту mono-catalog.com (далі –Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники управління сайтом, які діють від імені mono-catalog.com, які організують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5. «Користувач офіційного сайту mono-catalog.com (далі –Користувач)» — особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт mono-catalog.com .

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Використання Користувачем сайту mono-catalog.com означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач має припинити використання сайту mono-catalog.com.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту mono-catalog.com. Адміністрація не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті mono-catalog.com.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту mono-catalog.com.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту mono-catalog.com щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті mono-catalog.com або при оформленні замовлення для придбання послуг.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті mono-catalog.com формі на головній сторінці і включають наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адресу електронної пошти (e-mail);

3.3. Адміністрація захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та відвідування сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

ІР-адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту mono-catalog.com, що вимагає авторизації.

3.3.2. Адміністрація здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується для виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація необумовлена вище (використовувані браузери, операційні системи тощо) підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту mono-catalog.com може використовуватись з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті mono-catalog.com, для оформлення замовлення та (або) укладання Договору надання послуг дистанційним способом з mono-catalog.com.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту mono-catalog.com.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту mono-catalog.com, надання послуг, обробка запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Розсилки користувачеві SMS повідомлень з персоналізованими пропозиціями

4.1.5. Розсилки користувачеві e-mail повідомлень із персоналізованими пропозиціями

4.1.6. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов’язаних з використанням Сайту mono-catalog.com.

4.1.7. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур’єрським службам, організаціям поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті mono-catalog.com.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади держави Україна тільки з підстав та в порядку, встановленим законодавством Республіки Україна.

5.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних Користувача

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтомmono-catalog.com.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.1.3. Якщо користувач хоче відмовитись від використання послуг сайту mono-catalog.com він зобов’язаний написати звернення на електронну пошту — info@mono-catalog.com та вільній формі описати свою відмову від послуг, для верифікації користувача надсилати лист необхідно з реєстраційного e-mail

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування чи розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

6.2.5. Припинити обробку та використання особистих даних користувачів протягом 14 календарних днів після звернення користувача згідно з пунктом 6.1.3.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала своїх зобов’язань, несе відповідальність за збитки, зазнані Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства держави Україна, крім випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою

8. Вирішення суперечок
8.1. До звернення до суду зі позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту mono-catalog.com та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства держави Україна.

8.4.До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство держави Україна.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті mono-catalog.com, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Всі пропозиції чи питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти про вказівку розділу сайту mono-catalog.com.